ja.bal1

  • n Ar gunung atau bukit (terdapat dalam nama, seperti -- Kaf; -- Labnun)

ja.bal2
bentuk tidak baku: jabel

  • v Jk rampas, begal