ja.gang1

  • n tiang penopang

ja.gang2

  • n parit yang dalam (di sekeliling benteng dan sebagainya): rumah Adipati Jipang diperkuat dengan -- di sekelilingnya