jag.ra

  • n Hin tidak tidur selama 36 jam (dalam rangka pengendalian diri): brata atau pengendalian diri yang mesti dilakukan umat Hindu pada hari Siwaratri adalah --