ja.hil

  1. a bodoh; tidak tahu (terutama tentang ajaran agama): para ulama berkewajiban menuntun golongan -- dan bebal
  2. a cak jail