ja.i.pong

  • n tarian tradisional Jawa Barat yang dilakukan dengan gerakan tangan, bahu, serta pinggul, dapat dilakukan oleh penari perempuan atau secara berpasangan, biasanya diiringi gendang