K /ka/
varian: k

  • n huruf ke-11 abjad Indonesia