ka.bir1

prakategorial cari: mengabir

ka.bir2

  • a Ar mahabesar: Al -- Yang Mahabesar (Allah)

ka.bir3

prakategorial cari: mengabir