ka.ca.ma.ta

  1. n lensa tipis untuk mata guna menormalkan dan mempertajam penglihatan (ada yang berangka dan ada yang tidak)
  2. n sepasang kaca yang berangka, berfungsi sebagai pelindung lensa mata
  3. n ki pandangan seseorang terhadap suatu hal yang ditinjau dari sudut (segi) tertentu; sudut pandang: tindakan itu salah jika dilihat dari -- agama