ka.cang1

  • n tanaman yang ditanam di sawah atau di ladang, berbuah polong (macamnya banyak sekali)

ka.cang2

prakategorial cari: memperkacang, mengacang