ka.cu1

  • n air pinang (gambir) yang dikentalkan (untuk menyamak kulit)

ka.cu2

  • n saputangan