ka.dam1

  • n Ar telapak kaki; duli: ke bawah -- ke bawah duli; menghadap -- menjelang kepada

ka.dam2

  • bentuk tidak baku dari khadam

ka.dam3

  • n cepu; tempat sirih