ka.dang1

  • adv kadang-kadang

ka.dang2

prakategorial cari: dikadang, mengadang

ka.dang3

  • n Jw keluarga; sanak saudara (ada pertalian darah): lakon ini dimulai dari kekalahan pasukan Astinapura dalam perang besar -- Bharata