ka.das1

  • n kurap (semacam penyakit kulit) yang disebabkan oleh jenis jamur

ka.das2

prakategorial cari: mengadas