ka.de

  • n pangkalan tempat kapal menaikkan dan membongkar muatan; dermaga