ka.de.ra /kadéra/

  1. n ark kursi
  2. n ark tandu; usungan