ka.di

  • n hakim yang mengadili perkara yang bersangkut paut dengan agama Islam