ka.dim1

  1. a ark terdahulu dari tiap-tiap permulaan; awal dari segala permulaan yang tidak terbatas oleh masa: Allah sebagai pencipta makhluk bersifat --
  2. a ark pasti, tentu (tentang perkara atau janji): hanya Allah yang bersifat --

ka.dim2

  • n Ar waktu yang akan datang; kemudian hari; kelak

ka.dim3

  • n Ar saudara dekat; kerabat