ka.di.pa.ten /kadipatén/

  • n kl daerah yang dikuasai oleh adipati, yang lebih rendah daripada kesultanan: -- Pakualaman