Ka.di.ri.ah

  • n aliran tarikat yang didirikan oleh Syeh Abdul Kadir Jaelani (wafat 1166 M)