ka.fan
bentuk tidak baku: kapan2

  • n kain (putih) pembungkus mayat