ka.fe.i.na /kaféina/
bentuk tidak baku: kafein

  • n Kim alkaloid yang terdapat dalam biji kopi dan daun teh〈C8H10N4O2