la.bu.da

  • adv Ar tidak boleh tidak; tentu; mesti; harus