la.buh1

  • a dalam keadaan turun atau tergelantung ke bawah seperti kelambu, tali, jangkar, tirai, atau layar panggung

la.buh2

  • n ark penggolong benda bagi tirai: tirai se--

la.buh3

  • v Jw melarung; menghanyutkan