la.gi

  1. adv sedang (dalam keadaan melakukan dsb); masih: jangan berisik, ayah -- tidur
  2. adv tambah sekian (atau sedemikian) pula: tunggu sebentar --
  3. adv kembali (berbuat dan sebagainya) seperti semula; berulang seperti semula; pula: kemarin sudah menonton, sekarang hendak menonton --
  4. p dan; serta; juga: anak itu pandai -- rajin; istrinya muda, cantik, -- kaya
  5. p partikel yang dipakai untuk menekankan kata atau kalimat yang mendahuluinya (mengandung makna; sama sekali, betul-betul, amat sangat, dan sebagainya): kekejaman tentara penjajah sungguh tak terkatakan --; penderitaan rakyat Kamboja sudah tidak tertahan --