la.gi.ah

  • n Ar perkataan yang tidak berguna, tidak berisi, dan belum tentu benar