la.hap

  1. a suka makan banyak dengan tidak memilih-milih makanan; rakus
  2. a bernafsu sekali ketika makan