la.jang1

  • a sendirian (belum kawin); bujangan

la.jang2

prakategorial cari: melajang