lut1

  • a kl dapat terluka oleh senjata; tidak kebal terhadap senjata; telap; mempan: orang itu tidak -- oleh senjata tajam

lut2

  • a cak batu (timah dan sebagainya) yang digantungkan pada tali untuk menduga kedalaman laut dsb; batu anting; batu duga