lu.weng

  1. n Jw sumur yang sangat dalam yang terdapat di dalam gua (di pegunungan)
  2. n Jw lubang yang dalam
  3. n Jw balong pada tempat pembakaran kapur
  4. n Jw keran (dapur) besar yang terbuat dari bata atau tanah