lu.wes

  1. a pantas dan menarik; elok: dengan gayanya yang -- para penari mampu memukau penonton
  2. a ki tidak kaku; tidak canggung; mudah disesuaikan: para pejabat harus mempunyai sikap yang -- terhadap bawahannya