mab.rur

  • a diterima Allah; baik: ibadah haji yang -- ialah ibadah haji yang sempurna syarat dan rukunnya