mag.fi.rah
bentuk tidak baku: magfirat

  • n Ar ampun; maaf: mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan --Nya kepada kita