ma.gis
bentuk tidak baku: magik

  • a bersifat magi; berkaitan dengan hal atau perbuatan magi: tarian yang mengandung nilai magi disebut tarian --