mag.lub

  • n Ar sesuatu yang dikalahkan; sesuatu yang ditaklukkan