mah1

  • a maha (misalnya mahraja, maharaja)

mah2

  • p cak kata untuk menyatakan penegasan ucapan, biasanya digunakan setelah kata ganti orang; sih: dia -- jarang di rumah