ma.ha.de.wi /mahadéwi/

  1. n Hin sebutan kepada seorang putri atau permaisuri
  2. n Hin Batari Durga