ma.ha.ku.a.sa

  • a teramat kuasa; teramat besar kuasanya (Allah Swt.)