ma.hal

  1. a tinggi harganya: karena senangnya pada barang itu, biarpun -- dibelinya juga
  2. a jarang ada; sukar terdapat; tidak mudah: barang itu -- dibeli sukar dicari; -- mencari orang yang sebaik itu