ma.ha.men /mahamén/

  • n Dy keadaan yang memalukan bagi seseorang yang tidak tunduk pada putusan hakim adat