ma.ha.ra.ja

  1. n raja besar
  2. n kl sebutan untuk orang besar: Tumenggung Seri --