ob.ral

  1. v menjual barang secara besar-besaran dengan harga murah (dengan maksud menghabiskan barang, mengosongkan gudang, dan sebagainya): pada akhir tahun barang-barang itu biasanya dijual --
  2. v ki mengeluarkan (memakai dan sebagainya) secara banyak-banyak: kau tidak perlu -- tenaga, manfaatkan tenagamu sebaik-baiknya