ob.vi.a.tif

  • n Ling persona keempat (terdapat dalam bahasa yang mempunyai bentuk khusus untuk persona ketiga) dan menunjukkan pihak lain yang berbeda daripada yang ditunjuk oleh persona ketiga, misalnya pada bahasa Icdi (Indian/Amerika)