ok.si.da.si

  1. n Kim penggabungan suatu zat dengan oksigen
  2. n Kim pelepasan elektron dari suatu partikel (molekul)
  3. n Kim penguraian mineral yang mengandung logam oleh 0₂ dan menimbulkan karat yang merupakan satu bentuk pelapukan kimia