pa.cai

  • n serbuk cendana (misalnya setanggi) yang sering ditaburkan pada kain kafan (kain pembungkus mayat)