pa.car1

  • n teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih; kekasih

pa.car2

  1. n inai〔Lawasonia enermis〕
  2. n daun inai