pa.cih
bentuk tidak baku: pacis

  • n permainan seperti dam