pa.cul1

  • n perkakas petani berupa lempeng baja tipis dengan tangkai panjang untuk menggali, mengaduk, dan membalik tanah; cangkul

pa.cul2

prakategorial cari: memacul, terpacul