pa.dak

  • n Jw tambak di pinggir laut tempat membuat garam; empang garam