pa.dat

  1. a sangat penuh hingga tidak berongga; padu; mampat; pejal: lumbung diisi padi sampai --; sudah -- hatinya sudah tetap hatinya (berani dan sebagainya); rundingan telah -- telah mendapat kata sepakat
  2. a penuh sesak; penuh tumpat: bus kota itu -- dengan penumpang
  3. a rapat sekali (tentang penduduk dan sebagainya): penduduk Pulau Jawa sangat --
  4. a tidak ada waktu luang; berhimpitan sehingga tidak ada waktu sela: acaranya -- sekali seminggu ini
  5. a Fis mempunyai isi dan bentuk yang tetap (tidak cair dan tidak berupa gas): batu, besi, dan sebagainya adalah benda --