pa.du

  1. a padat; pejal; kimpal (tentang logam dan sebagainya): batu bara yang --
  2. v sudah bercampur dan sudah menjadi satu benar: bersatu -- bersatu benar-benar (seia sekata, sehidup semati)
  3. a ki utuh dan kuat; kompak: rakyat dan TNI merupakan kesatuan yang --